• 1) Permohonan Bantuan Persediaan

    Permohonan bagi skim bantuan persediaan awal sebelum meneruskan pengajian bagi mengelak beban kewangan yang dihadapi pelajar. Sebagai galakan dan dorongan kepada pelajar untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan

  • 2) Permohonan Pinjaman Pelajaran dan Biasiswa

    Permohonan biasiswa/pinjaman bagi pengajian ke IPT untuk program-program yang terpilih dalam memenuhi agenda perbentangan bajet 2019 negeri Terengganu telah dibuka.